16/11/2019 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cực chẳng đã mới gả con cho chệt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2019 15:01

 

Cực chẳng đã mới gả con cho chệt,
Biết ngày nào hết mệt con tôi.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cực chẳng đã mới gả con cho chệt