30/01/2023 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao trên đầu...
Над головой созвезд ...

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 07:44

 

Nguyên tác

Над головой
созвездия мигают.
И руки сами тянутся
к огню...

Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить,
как в монастырь,
в стихи.
Ловить Жар-птицу
для жаркого
с кашей.
А Золотую рыбку -
для ухи.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Cao trên đầu
các chùm sao
nhấp nháy.
Tự đôi tay
Tìm ánh lửa
Đến liền...
Thật kinh khủng
vì có người
tỉnh dậy,
Mở mắt đón Ngày
Mà không chút
ngạc nhiên!
Họ tồn tại.
Không tin chuyện cổ.
Đi vào Thơ
như đi vào
nhà thờ.
Bắt chim phượng để rán ăn.
Và họ
Đem cá vàng nấu xúp
Cho bữa trưa!
1970
Nguồn: Thơ Nga chọn lọc, NXB Giáo dục, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » Cao trên đầu...