31/10/2020 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Bình niết thử dạ yến ca cơ Đại Châu thị tịch mông Đặng Như Khanh văn ông tức ông Cống Lịch đề tặng bộ vận dĩ đáp
廣平臬署夜讌歌姬玳珠侍席蒙鄧如卿文翁即翁貢歷題贈

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 17:03

 

Nguyên tác

繡幕珠簾半捲垂,
樓臺歌舞細風吹。
燈前審曲人相顧,
花下含情老更癡。
莊雅王孫秋署讌,
清騷詞客錦江詩。
叩門紅拂能如願,
俱適南關也未遲。

Phiên âm

Tú mạc châu liêm bán quyển thuỳ,
Lâu đài ca vũ tế phong xuy.
Ðăng tiền thẩm khúc nhân tương cố,
Hoa hạ hàm tình lão cánh si.
Trang nhã vương tôn thu thự yến,
Thanh tao từ khách Cẩm giang[1] thi.
Khấu môn Hồng Phất[2] năng như nguyện,
Câu thích Nam quan dã vị trì.

Dịch nghĩa

Màn gấm thêu, rèm dát ngọc cuộn lên một nửa
Gió nhẹ thổi qua sân khấu ca hát
Hát chầu trước ánh đèn người cùng nhìn nhau
Dưới giàn hoa tình tứ làm lão càng si tình
Chủ mở tiệc mời trong dinh là bậc vương tôn trang nhã
Thơ hay đều là của mặc khách tao nhân
Hồng Phất thường hay đến gõ cửa thăm
Cùng đi ra cửa Nam cũng chẳng muộn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Màn gấm rèm châu thả nửa chừng
Ca lâu gió nhẹ lọt ngoài song
Ðèn soi chầu hát người say bóng
Hoa gợi tình thơ lão đắm lòng
Mời tiệc chủ đây làng quý tộc
Ngâm thơ khách thảy bậc tao ông
Thoả lòng Hồng Phất thường thăm viếng
Còn sớm cửa Nam hãy bước cùng
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Ở đây chỉ thơ Ðỗ Phủ. Cẩm giang là tên một con sông ở tỉnh Tứ Xuyên. Ðỗ Phủ lánh nạn An Lộc Sơn đời Ðường Minh Hoàng, chạy qua Tứ Xuyên, đến sông Cẩm 錦江. Thơ Ðỗ Phủ viết về chiến tranh, chia ly, thường được gọi là "Cẩm giang thi". Bài "Hận biệt" 恨別 của Ðỗ Phủ có câu: "Thảo mộc biến suy hành Kiếm ngoại, Binh qua trở tuyệt lão giang biên" 草木變衰行劍外,兵戈阻絕老江邊 (Cây cỏ vùng Thục đã đổi thay bao mùa, Chắc già chết bên dòng sông Cẩm vì chiến tranh, không về quê được). Kiếm là Kiếm Nam, ở đây chỉ đất Thục (Tứ Xuyên), nơi Ðỗ Phủ lánh nạn An Lộc Sơn. Giang biên tức Cẩm giang biên (bên bờ sông Cẩm).
[2] Tên một ca nhi nổi tiếng. Lấy ý "Hồng Phất truyện" 紅拂傳 kể lại Hồng Phất, Lý Tỉnh 李靖 và Trương Trọng Kiên 張重堅 gặp nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Quảng Bình niết thử dạ yến ca cơ Đại Châu thị tịch mông Đặng Như Khanh văn ông tức ông Cống Lịch đề tặng bộ vận dĩ đáp