06/08/2021 09:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 40

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 22:38

 

Hễ của tự nhiên có ít nhiều,
Một kho tạo hoá cũng chia đều.
Hương đầy tiệc khách hoa khi rụng,
Hứng đượm vườn xuân chim thuở kêu.
Án cũ giở xem ba quyển sách,
Song thưa[1] ngơi nghỉ một con lều.
Non xanh nước biếc xưa nay hẹn,
Gẫm kỹ đoi khi chớ bấy nhiêu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tức cửa sổ bỏ ngỏ, hoặc có chấn song, kiểu nhà nghèo ở nông thôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 40