23/05/2022 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái dục như vay mượn

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:58

 

Ái dục vay mượn phù du
Của người tứ xứ phải đâu của mình
Lầu các, cung điện hữu tình
Voi ngựa, xe cộ, hương xinh báu tràng
Một ngày chủ đòi ngỡ ngàng
Lấy đâu mình trả muộn màng oan gia
Của người nào phải của ta
Vay mượn xài phí ắt là tai ương
Một ngày, người quyết không nương
Quyết đòi cho được trăm đường khổ vương
Của vay, của mượn khôn lường
Đắng cay ngàn nỗi, lạc thường phôi pha!
Phật tử ơi! Nhớ lánh xa
Xả ly dục, khỏi ác tà bủa vây!
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ái dục như vay mượn