22/10/2021 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý xã đồ kỳ 2
里社圖其二

Tác giả: Lưu Nhân - 劉因

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 11:22

 

Nguyên tác

亂後疲民氣未蘇,
荒煙破屋半榛蕪。
平生心事羲皇上,
回首相看是畫圖。

Phiên âm

Loạn hậu bì dân khí vị tô,
Hoang yên phá ốc bán trăn vu.
Bình sinh tâm sự Hy Hoàng thượng,
Hồi thủ tương khan thị hoạ đồ.

Bản dịch của (Không rõ)

Qua cơn ly loạn mệt dân nghèo
Khói nhạt nhà xiêu cỏ dại leo
Đời thịnh Hy Hoàng lòng những tưởng
Ngước nhìn chỉ thấy bức tranh treo
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nhân » Lý xã đồ kỳ 2