04/12/2021 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí đề Phi Lai phong
戲題飛來峰

Tác giả: Viên Hoằng Đạo - 袁宏道

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 13:13

 

Nguyên tác

試問飛來峰,
未飛在何處。
人世多少塵,
何事不飛去?
高古而鮮妍,
楊雄不能賦。

Phiên âm

Thí vấn Phi Lai phong,
Vị phi tại hà xứ?
Nhân thế đa thiểu trần,
Hà sự bất phi khứ?
Cao cổ nhi tiên nghiên,
Dương Hùng[1] bất năng phú.

Dịch nghĩa

Thử hỏi núi Phi Lai
Chưa bay đến thì ở nơi nào?
Nhân thế là nơi nhiều bụi bặm
Sao lại không bay đi?
Núi cao, cổ kính, song rất xanh tươi
Dương Hùng cũng không tả nổi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thử hỏi núi Phi Lai
Chưa bay ở mô rứa?
Nhân thế bụi bặm nhiều
Sao không bay đi nữa?
Cao, cổ lại xanh tươi
Dương Hùng khó làm phú
Núi Phi Lai còn có tên là Linh Ẩn, vì đứng trước chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, đá dựng cao vút, như vươn lên để bay. Tương truyền đời Đông Tấn, cao tăng Ấn Độ là Tuệ Lý lên núi này nói: “Đây là một ngọn núi nhỏ của núi Linh Thứu ở Thiên Trúc, không biết bay đến từ khi nào?”

[1] Nhà từ phú thời Tây Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Hoằng Đạo » Hí đề Phi Lai phong