01/12/2020 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trần Quang Khải
贈陳光啟

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 12:17

 

Nguyên tác

一代功名天下有,
兩朝忠孝世間無。

Phiên âm

Nhất đại công danh thiên hạ hữu,
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.

Dịch nghĩa

Công danh trọn một đời, thiên hạ còn có người như ông,
Tấm lòng trung hiếu đối với hai triều vua thì thế gian không ai có.

Bản dịch của Huệ Chi

Công danh một thuở còn bao kẻ,
Trung hiếu hai triều chỉ một ông.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Tặng Trần Quang Khải