06/07/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu anh có...
He wishes for the cloths of heaven

Tác giả: William Butler Yeats

Nước: Anh
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/06/2007 11:06

 

Nguyên tác

Had I the heavens' embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,

I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nếu anh có như trời cao đang có
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
Nếu anh có như hoàng hôn đang có
Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen...

Nếu anh có, dưới chân em anh sẽ trải.
Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ.
Và ước mơ anh, dưới chân em anh đã trải.
Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Butler Yeats » Nếu anh có...