06/10/2023 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải bội lệnh - Đề Vĩ Dạ Nam cầm khúc hậu

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 19:53

 

Phiên âm

Cô đồng tam xích
Ai ti ngũ lũ
Đại đương niên, Phòng tướng truyền u phẫn
Luyến quốc ưu sàm
Bả vạn hộc thương tâm thuyết tận
Đổng Đình Lan quý tha hồng phấn

Sâm hoành nguyệt lạc
Viên đề hạc oán
Túng Ngô nhi, tạm thinh thuỳ nhẫn?
Lão ngã công sầu
Chẩm tương khán, Văn Thông đề hận
Khủng minh triều, sương hoa thiêm mấn

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngô đồng ba thước
Tơ buồn năm sợi
Thay Ông Phòng thuở trước truyền u phẫn
Thương nước lo gièm
Nói hết mọi thương tâm uất hận
Đổng Đình Lan thẹn nàng hồng phấn

Sâm ngang trăng lặn
Vượn kêu hạc oán
Dẫu Ngô nhi nghe sao chịu đặng?
Già vốn hay sầu
Nỡ nhìn sao Văn Thông đề hận?
Sợ mai ngày tóc sương thêm trắng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Giải bội lệnh - Đề Vĩ Dạ Nam cầm khúc hậu