07/12/2021 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp thái tử thế tử vận
答太子世子韻

Tác giả: Dương Đình Trấn - 楊廷鎮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 23:48

 

Nguyên tác

奉旨遄驅海上山,
朔風初作瘴煙寒。
關河動色先春意,
倪旄歸心盡歡顏。
詩詠白狼周德廣,
書馳丹鳳楚天寬。
好乘奕世攄忠藎,
獨勵丹忱對兩間。

Phiên âm

Phụng chỉ thuyên khu hải thượng sơn,
Sóc phong sơ tác chướng yên hàn.
Quan hà động sắc tiên xuân ý,
Nghê mao quy tâm tận hoan nhan.
Thi vịnh bạch lang[1] Chu đức quảng,
Thư trì đan phụng Sở thiên khoan.
Hảo thừa dịch thế sư trung tẫn,
Độc lệ đan thầm đối lưỡng gian.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Sứ thiều hải quốc thẳng đường giong,
Gió bấc heo heo khí lạnh lùng.
Báo trước tin xuân, sông núi đẹp,
Thấm sâu ơn chúa, trẻ già mong.
Đức Châu hằng tụng thơ Lang bạch,
Trời Sở xa đưa chiếu phụng hồng.
Truyền nối trải đời ngay với chúa,
Đất trời soi thấu tấm lòng trung.
Thái tử thế tử tức vua Trần Minh Tông nước ta. Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược, hoạ bài Tạ bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn 謝北使馬合謀,楊廷鎮.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Thơ Bạch lang tụng công đức nhà Chu trong Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Đình Trấn » Đáp thái tử thế tử vận