18/01/2021 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồ trung hàn thực đề Hoàng Mai Lâm Giang dịch ký Thôi Dung
途中寒食題黃梅臨江驛寄崔融

Tác giả: Tống Chi Vấn - 宋之問

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 15:38

 

Nguyên tác

馬上逢寒食,
愁中屬暮春。
可忴江浦望,
不見洛陽人。
北極懷明主,
南溟作逐臣。
故園腸斷處,
日夜柳條新。

Phiên âm

Mã thượng phùng hàn thực,
Sầu trung thuộc mộ xuân.
Khả liên giang phố vọng,
Bất kiến Lạc Dương[1] nhân.
Bắc Cực hoài minh chủ,
Nam minh tác trục thần.
Cố viên trường đoạn xứ,
Nhật dạ liễu điều tân.

Dịch nghĩa

Trên lưng ngựa gặp ông ngày hàn thực,
Trong tiết xuân muộn buồn bã.
Tiếc thay nhìn suốt bến sông,
Chẳng thấy người quen nào ở Lạc Dương.
Vời trông chủ cũ anh minh trên sao Bắc Cực,
Bản thân nay là quan đi đày vùng biển phía nam.
Nơi vườn xưa đau lòng,
Hẳn là ngày đêm liễu vẫn xanh tươi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày Hàn thực gặp ông trên ngựa
Tiết cuối xuân buồn bã nát lòng
Tiếc thay nhìn suốt bến sông
Không ai người chốn Lạc Dương thủa nào
Vời trông chủ trên sao Bắc Cực
Thân lưu đày xuống tuốt biển nam
Vườn xưa trong cảnh thương tâm
Hẳn là liễu vẫn xanh um đêm ngày
Lâm Giang nay là huyện cùng tên thuộc tỉnh Giang Tây. Thôi Dung là thi nhân cùng thời, có lẽ là bạn thân của tác giả. Tác giả làm quan trong thời gian Võ Tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường. Khi Đường Duệ Tông lấy lại ngôi, đày ông ra Khâm Châu (nay huyện La Định, tỉnh Quảng Đông). Khi Đường Huyền Tông lên ngôi, bắt ông tự sát. Bài này ông làm trên đường đi Khâm Châu.

[1] Nơi Võ Tắc Thiên đóng đô, nay là thành phố cùng tên thuộc tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Chi Vấn » Đồ trung hàn thực đề Hoàng Mai Lâm Giang dịch ký Thôi Dung