26/11/2020 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ấu Triệu bi đình
題幼趙碑亭

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2018 16:19

 

Phiên âm

Sinh nê bất nhiễm: hoa quân tử;
Bão phác vô ngôn: thạch khả nhân.

Tâm khả huyền ư thiên nhật nguyệt;
Thân tằng giá dữ Việt giang sơn.

Bản dịch của Chương Thâu

Gần bùn không bẩn: hoa quân tử;
Ôm ngọc làm thinh: đá hiển nhân.

Tấm thân trót gả giang sơn Việt;
Tấc dạ soi chung nhật nguyệt trời.
Năm 1926, khi Phan Bội Châu bị Pháp đưa về sống ở Bến Ngự, Huế. Năm sau, ông đã dựng lên một ngôi miếu nhỏ nơi góc vườn của mình. Ngôi miếu có khắc bốn chữ Hán “Ấu Triệu bi đình” và một tấm bia có khắc mấy dòng chữ Hán ở mặt trước và bản dịch bằng chữ quốc ngữ ở mặt sau, để làm nơi hương khói cho bà. Ngoài ra, ông Phan còn làm 4 cặp đối treo lên 4 cột miếu, gồm hai cặp đối chữ Hán và hai cặp chữ Nôm. Đây là hai cặp câu đối bằng chữ Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đề Ấu Triệu bi đình