26/06/2024 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tử từ kỳ 3
燕子辭其三

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:28

 

Nguyên tác

燕子來時春雨香,
燕子去時秋雨涼。
鴛鴦一生不作客,
夜夜不離雙井塘。

Phiên âm

Yến tử lai thì xuân vũ hương,
Yến tử khứ thì thu vũ lương.
Uyên ương nhất sinh bất tác khách,
Dạ dạ bất ly song tỉnh đường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Én về mưa rắc hương lâu
Én đi thu lạnh giọt sầu mưa rơi
Uyên ương từng cặp quen hơi
Ao nhà âu yếm không rời đêm đêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Yến tử từ kỳ 3