27/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một trưa xưa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 08:01

 

Đôi lần nhớ một trưa xưa
Lắt lay một chuyến đò đưa về làng
Phố quen chợt rụng lá vàng
Một người nghiêng nón bên hàng dương xa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Một trưa xưa