02/12/2020 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm tình bạn trai

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:42

 

Kể lại đời nhau... chợt khóc òa
Bên này bên nọ một thân hoa...
Kiều Nhi, mộng buộc thuyền chưa tỉnh
Nghe dậy cuồng phong, tóc rối xòa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Tâm tình bạn trai