02/02/2023 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng nguyệt hữu hoài
望月有懷

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/03/2017 16:08

 

Nguyên tác

清泉映疏松,
不知幾千古。
寒月搖清波,
流光入窗戶。
對此空長吟,
思君意何深。
無因見安道,
興盡愁人心。

Phiên âm

Thanh tuyền ánh sơ tùng,
Bất tri kỷ thiên cổ.
Hàn nguyệt dao thanh ba,
Lưu quang nhập song hộ.
Đối thử không trường ngâm.
Tư quân ý hà thâm.
Vô nhân kiến an đạo,
Hứng tận sầu nhân tâm.

Dịch nghĩa

Hàng thông thưa thớt soi bóng bên dòng suối trong,
Cảnh này không biết đã có từ bao nhiêu ngàn năm.
Làn sóng trong lay vỡ bóng trăng in trên mặt nước,
Ánh trăng lăn tăn lọt qua song vào nhà.
Trước cảnh đó ngâm suông một bài dài,
Nghĩ tới ông không biết ý ông sâu xa thế nào.
Không nhân tố nào thấy yên ổn,
Hứng thú hết, lòng người thấy buồn..

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hàng thông thưa soi hình bên suối
Hình ảnh này có tuổi ngàn năm?
Trăng in sóng nước lay nhăn
Ánh trăng soi lọt qua song vào nhà
Trước cảnh đó ngâm thơ trường khúc
Nhớ tới ông chẳng biết ý sao
Bình an chẳng lý do nào
Tới khi hứng hết, sầu nao lòng người.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Vọng nguyệt hữu hoài