02/12/2020 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành quân bằng ca nô

Tác giả: Mạnh Khoa - Cao Văn Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mạnh Khoa vào 14/11/2009 02:49

 

(Kỷ niệm những ngày trong quân ngũ)

Nhớ sao làn sóng ca nô
Cuộn đi ánh sáng đèn dù máy bay
Có đường đi giữa ban ngày
Có đường quen dưới bom cày đêm đêm
Có con đường lướt rất êm
Vừa to vừa đẹp lại thêm an toàn
Đường không bom đạn nào ngăn
Con đường của nước trong ngần về khơi...

Bến Cự Nẫm - đến đây rồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Khoa » Hành quân bằng ca nô