28/07/2021 23:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mía
Caña

Tác giả: Nicolás Guillén

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2008 03:59

 

Nguyên tác

El negro
junto al cañaveral.

El yanqui
sobre el cañaveral.

La tierra
bajo el cañaveral.

¡Sangre
que se nos va!

Bản dịch của Xuân Diệu

Người da đen
Gắn mình trong đồng mía

Tên Yăngki*
phởn phơ trên đồng mía

Đất mỡ màu
lặng nằm dưới đồng mía

Máu thắm đỏ
chảy ra ngoài chúng ta!
*Yăngki (Yankee): Người Mỹ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nicolás Guillén » Mía