14/08/2022 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy viên điền cư kỳ 2
歸園田居其二

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2018 18:37

 

Nguyên tác

野外罕人事,
窮巷寡輪鞅。
白日掩荊扉,
虛室絕塵想。
時復墟曲中,
披草共來往。
相見無雜言,
但道桑麻長。
桑麻日已長,
我土日已廣。
常恐霜霰至,
零落同草莽。

Phiên âm

Dã ngoại hãn nhân sự,
Cùng hạng quả luân ương[1].
Bạch nhật yểm kinh phi[2],
Hư thất tuyệt trần tưởng.
Thời phục khư khúc trung[3],
Phi thảo[4] cộng lai vãng.
Tương kiến vô tạp ngôn,
Đãn đạo tang ma trưởng.
Tang ma nhật dĩ trưởng,
Ngã thổ[5] nhật dĩ quảng.
Thường khủng sương tản[6] chí,
Linh lạc đồng thảo mãng[7].

Dịch nghĩa

Ngoài đồng ruộng việc người ít
Ngõ thẳm xe cộ thưa
Suốt ngày đóng cửa sài
Nhà trống dứt suy nghĩ trần tục
Lại về trong khe núi
Vén cỏ cùng qua lại
Gặp nhau chẳng nói chuyện gì
Chỉ nói về chuyện dâu gai
Dâu gai mỗi ngày một lớn
Đất ta mỗi ngày một rộng
Luôn sợ sương tuyết đến
Sẽ rơi rụng như cỏ hoang

Bản dịch của Trần Trọng Dương

Chốn này ít chuyện nhân gian
Ngõ không xe ngựa râm ran đi về
Suốt ngày cửa liếp nghiêng che
Nhà hoang dứt hẳn nhắn nhe bụi trần
Lối về quê cũ phân vân
Cỏ gai vướng vít đôi chân ngại ngùng
Gặp nhau chẳng nói chuyện suông
Dâu gai là chuyện ta thường hỏi han
Dâu gai thì vẫn mọc tràn
Đất đai ta mở theo ngàn dâu gai
Sợ khi sương tuyết phôi phai
Cành khô lá rụng như loài cỏ hoang
Nguồn: Đào Uyên Minh toàn tập, Trần Trọng Dương dịch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018
[1] Ương: dây cương buộc vào cổ ngựa. “Luân ương”: chỉ ngựa xe nói chung.
[2] Tấm liếp che cửa.
[3] Lý bản và các truyền bản của nó đều viết “Khư khúc trung”. Lục bản viết là “Khư lý nhân”. Theo Lý bản thì “khúc” là nơi xa xôi hẻo lánh.
[4] Phi: rẽ ra. “Phi thảo”: vén cỏ.
[5] Đất đai, chỉ đất đã canh tác và đất mới khai khẩn.
[6] Bụi tuyết.
[7] Cỏ mọc dày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Quy viên điền cư kỳ 2