28/09/2022 06:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đào Lựu

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi ltvannhi vào 26/10/2012 11:03

 

Ngày xưa Lựu muốn lấy ông,
Ông chê Lựu bé, Lưu không biết gì.
Bây giờ Lựu đã đến thời,
Ông muốn lấy Lựu, Lựu chê ông già
Ông già ông khác người ta,
Những cái nhi nhắt, ông ma bằng mười.
Nguồn: Nguyễn Xuân Hiếu, Trần Mộng Chu, Khảo luận về Nguyễn Khuyến, NXB Nam Sơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tặng cô đào Lựu