26/05/2022 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nông phủ
農父

Tác giả: Trương Bích - 張碧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 03:23

 

Nguyên tác

運鋤耕劚侵星起,
隴畝豐盈滿家喜。
到頭禾黍屬他人,
不知何處拋妻子。

Phiên âm

Vận sừ canh chúc xâm tinh khởi,
Lũng mẫu phong doanh mãn gia hỷ.
Đáo đầu hoà thử thuộc tha nhân,
Bất tri hà xứ phao thê tử.

Dịch nghĩa

Sao trời chưa lặn đã vội ra đồng cày cuốc
Đồng ruộng được mùa cả nhà vui náo nức
Rốt cuộc thóc lúa thuộc về kẻ khác
Biết quẳng vợ con vào đâu bây giờ

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Chưa tắt ánh sao đã cày cuốc
Được mùa, cả nhà vui náo nức
Cuối cùng thóc lúa thuộc người ta
Biết quẳng vợ con vào đâu được
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Bích » Nông phủ