02/02/2023 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh gặp may...

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2008 00:54

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh gặp may, anh cảm ơn đời mình.
Anh xin nói điều này chân thật:
Em là cánh thứ hai của anh,
Và có thể còn là quan trọng nhất.

Nhưng một mình nằm suy nghĩ trong đêm,
Anh tự hỏi, bỗng buồn và xấu hổ:
Phải chăng anh cũng là cánh của em?
Anh đã cố hay chưa, điều đó?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » Anh gặp may...