26/05/2024 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúng ta hãy cùng đi ra biển
바다로 가자

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2011 19:26

 

Nguyên tác

바다로 가자 큰 바다로 가자
우리 인젠 큰 하늘과 넓은 바다를 마음대로 가졌노라
하늘이 바다요 바다가 하늘이라
바다 하늘 모두 다 가졌노라
옳다 그리하여 가슴이 뻐근치야
우리 모두 다 가자꾸나 큰 바다로 가자꾸나

우리는 바다 없이 살았지야 숨막히고 살았지야
그리하여 쪼여들고 울고불고 하였지야
바다 없는 항구 속에 사로잡힌 몸은
살이 터져나고 뼈 튀겨나고 넋이 흩어지고
하마터면 아주 꺼꾸러져버릴 것을
오! 바다가 터지도다 큰 바다가 터지도다

쪽배 타면 제주야 가고오고
獨木船 倭섬이사 갔다왔지
허나 그게 바다러냐
건너뛰는 실개천이라
우리 삼년 걸려도 큰 배를 짓자꾸나
큰 바다 넓은 하늘을 우리는 가졌노라

우리 큰 배 타고 떠나가자꾸나
창랑을 헤치고 태풍을 걷어차고
하늘과 맞닿는 저 수평선 뚫으리라
큰 호통 하고 떠나가자꾸나
바다 없는 항구에 사로잡힌 마음들아
툭 털고 일어서자 바닥 네 집이라

우리들 사슬 벗은 넋이로다 풀어놓인 겨레로다
기슴엔 잔뜩 별을 안으렴아
손에 잡히는 엄마별 아가별
머리엔 끄득 보배를 이고 오렴
별아래 좍 깔린 산호요 진주라
바다로 가자 우리 큰 바다로 가자

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Chúng ta hãy cùng đi ra biển cả
Biển rộng, bầu trời tất cả của ta rồi
Biển là trời, bầu trời cùng biển cả
Tất cả của ta, ta thoả sức biển trời
Đúng đúng thế, lồng ngực thêm sức nén
Tất cả chúng ta, ra biển cả, đi thôi!

Ta đã sống những ngày không có biển
Nghẹt thở, phơi trần dưới ánh nắng cuồng điên
Thân bị trói trong cảng mà không biển
Thịt nát xương mòn, lòng tan tác xót thương
Ta như đã gục ngã rồi, bất lực
Biển tan biến rồi, ôi! Biển tan tác đau thương
Lên thuyền mộc là đến Jeju đảo biếc
Độc mộc thuyền đi lại đảo bao xa
Đó phải chăng là khơi xa, biển lớn

Cũng chỉ là dòng suối nhỏ quanh ta
Dù bao tháng bao năm, ta làm con tàu lớn
Chúng ta có biển rồi, và trời rộng bao la

Chúng ta hãy lên chuyến tàu to rộng
Vượt sóng xanh, và vượt cả cuồng phong
Xuyên qua cả chân trời kia lồng lộng
Cùng bão tố thét gào, ta vượt sóng ra đi
Hỡi tất cả những tâm hồn đang giam cùm trong cảng cạn
Hãy bứt phá dậy đi, biển là bạn là nhà

Chúng ta, những anh em, những tâm hồn đã phá tan xiềng xích
Ôm trong lồng ngực con tim, những vì sao sáng nhất
Nắm trong tay mình sao của mẹ, của trẻ thơ
Trên đầu ta cả một trời bảo bối
Dưới chân ta là trân ngọc san hô
Hãy ra đi, ra biển cả bao la

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Chúng ta hãy cùng đi ra biển