01/04/2023 09:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hữu gia ngư 2
南有嘉魚 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:39

 

Nguyên tác

南有嘉魚,
烝然汕汕。
君子有酒,
嘉賓式燕以衎.

Phiên âm

Nam hữu gia ngư,
Chưng nhiên sán sán.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến dĩ khán.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phương nam có loại cá gia
Hãy dùng cái đó đem ra bắt vào
Rượu thì chủ có dồi dào
Vui say khách tốt cùng nhau tạc thù
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam hữu gia ngư 2