28/11/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bàn Sa Nguyễn tiên sinh, tức ông Nguyễn Đình Tiến, thu bạc Xuân Hoà độ hữu hoài mỹ nhân nguyên vận
和蟠沙阮先生即翁阮廷薦秋泊春和渡有懷美人原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/01/2015 16:17

 

Nguyên tác

煙波昨渡水中樓,
古壁新題字字珠。
福眼欲收天下美,
痴情又憶少年遊。
梅花夢斷渾無補,
桃葉歌成剩有秋。
一棹西施如可約,
與君先覓五湖舟。

Phiên âm

Yên ba tạc độ thuỷ trung lâu,
Cổ bích tân đề tự tự châu.
Phúc nhãn dục thâu thiên hạ mỹ,
Si tình hựu ức thiếu niên du.
Mai hoa mộng đoạn hồn vô bổ,
Ðào Diệp[1] ca thành thặng hữu thu.
Nhất trạo Tây Thi[2] như khả ước,
Dữ quân tiên mịch Ngũ hồ[3] chu.

Dịch nghĩa

Tối qua trên lầu bên bến đò mây nước khói sương
Thơ từng chữ nét còn son viết lên vách cũ
Muốn ngắm hết tất cả cảnh đẹp trên thế gian cho no mắt
Si tình nhớ lại những cuộc rong chơi thời tuổi trẻ
Mai đã tàn, mộng đã tan, còn gì đâu
Xong rồi những cuộc vui ca, giờ chỉ còn thu sầu nhớ
Làm sao hẹn gặp lại được nàng Tây Thi cầm lái
Ðể cùng ông dạo thuyền chơi khắp chốn Ngũ hồ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lầu bến đầu sông khói toả mờ
Son đề vách cũ mấy vần thơ
Muốn trông ngàn cảnh vui no mắt
Lại nhớ thời trai thú mộng mơ
Mộng vỡ mai tàn tình đã lỡ
Ca xong đào rụng gió còn đưa
Làm sao hẹn gặp nàng cầm lái
Sông nước cùng ông thú lững lờ
Lời tự: “Học bộ thị lang” 學部侍郎 (Thơ làm trong thời kỳ làm thị lang bộ Học).

Làng Xuân Hoà nằm kề phía tây kinh thành Huế, bên dòng sông Hương, giữa chùa Linh Mụ và làng Kim Long, nơi có nhiều chùa chiền, nhà cửa, dinh thự của các quan lớn trong triều Nguyễn.

[1] Tên một cô đào. Chỉ chuyện bịn rịn chia ly.
[2] Gái nước Việt đời Xuân Thu, nhan sắc tuyệt thế. Nước Việt đánh thua nước Ngô. Mưu thần Phạm Lãi 范蠡 âm mưu với vua của nước Việt là Câu Tiễn 勾踐 đem Tây Thi dâng cho vua Ngô là Phù Sai 夫差. Phù Sai say đắm nhan sắc Tây Thi. Tương truyền sau khi Ngô bị Việt diệt, Phù Sai chết, Tây Thi theo Phạm Lãi ngao du Ngũ hồ rồi biệt tích. Ở đây ý chỉ người đẹp mà ông Nguyễn Đình Tiến thương nhớ.
[3] Năm hồ nước lớn nổi tiếng Trung Quốc. Ở đây chỉ chuyện chèo thuyền đi chơi trên dòng sông Hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Bàn Sa Nguyễn tiên sinh, tức ông Nguyễn Đình Tiến, thu bạc Xuân Hoà độ hữu hoài mỹ nhân nguyên vận