19/01/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam - Chúc tế Tình Văn
望江南-祝祭晴雯

Tác giả: Cao Ngạc - 高鶚

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2007 18:18

 

Nguyên tác

隨身伴,獨自意綢繆。
誰料風波平地起,
頓教軀命即時休;
孰與話輕柔?

東逝水,無復向西流。
想像更無懷夢草,
添衣還見翠雲裘;
脈脈使人愁!

Phiên âm

Tuỳ thân bạn, độc tự ý trừu mâu.
Thuỳ liệu phong ba bình địa khởi,
Đốn giao khu mệnh tức thì hưu;
Thục dữ thoại khinh nhu?

Đông thệ thuỷ, vô phục hướng tây lưu.
Tưởng tượng cánh vô hoài mộng thảo,
Thiêm y hoàn kiến thuý vân cừu;
Mạch mạch sử nhân sầu!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Cùng sát cánh, tình khăng khít đôi ta,
Ngờ đâu đất bằng nổi phong ba,
Cho thân kia bỗng hoá hồn ma!
Cùng ai chuyện đượm đà?

Nước chảy xuôi lại quay ngược được a?
Cỏ hoài mộng khó mong tìm được,
Áo thuý vân còn khoác đây mà!
Lệ chảy lòng xót xa!
Bài này của Giả Bảo Ngọc, trong hồi 89.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Ngạc » Vọng Giang Nam - Chúc tế Tình Văn