29/09/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán - Nhất xuân tâm sự hứa thuỳ đồng
閨怨-一春心事許誰同

Tác giả: Thư Nhạc Tường - 舒岳祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 02:39

 

Nguyên tác

一春心事許誰同,
金鑰無聲柳絮風。
怪得枕中黃鳥喚,
不知窗外海棠紅。

Phiên âm

Nhất xuân tâm sự hứa thuỳ đồng,
Kim thược vô thanh liễu nhứ phong.
Quái đắc chẩm trung hoàng điểu hoán,
Bất tri song ngoại hải đường hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân năm ấy đã với người cùng hứa
Phòng vắng âm chỉ tơ liễu gió rung
Oanh gọi nhau nằm nghe sao lạ lẫm
Có biết đâu xuân nữa hải đường hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Nhạc Tường » Khuê oán - Nhất xuân tâm sự hứa thuỳ đồng