29/09/2022 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu Kính phi kỳ 2
悼敬妃其二

Tác giả: Nguyễn Hiển Tông - 阮顯宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2019 15:23

 

Nguyên tác

去年織女入窗明,
卻被重雲就地生。
製錦未完絲在軸,
穿針才罷線飄楹。
空懷五夜瓊樓笛,
豈望雙吹玉殿笙。
一片迷離疑此際,
鴛鴦繡枕夢難成。

Phiên âm

Khứ niên Chức Nữ nhập song minh,
Khước bị trùng vân tựu địa sinh.
Chế cẩm vị hoàn ty tại trục,
Xuyên trâm tài bãi tuyến phiêu doanh.
Không hoài ngũ dạ quỳnh lâu địch,
Khởi vọng song xuy ngọc điện sinh.
Nhất phiến mê ly nghi thử tế,
Uyên ương tú chẩm mộng nan thành.

Dịch nghĩa

Năm ngoái sao Chức Nữ soi cửa sổ,
Nay bị mây dày che lấp đi.
Dệt gấm chưa xong, tơ còn ở trục,
Xâu kim vừa bỏ, chỉ còn phất phơ.
Tiếng sáo lầu quỳnh, năm canh tưởng nhớ,
Tiếng sênh điện ngọc, khó có lứa đôi.
Tấm lòng mê mẩn ngờ như lúc ấy,
Gối thêu uyên ương, nằm mộng khó thành.

Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Năm qua sao Chức tỏ song thanh
Bỗng bị mây che lớp lớp sinh
Gấm dệt chửa xong tơ lỡ dở
Kim xâu vừa được chỉ tan tành
Lầu quỳnh nghe sáo năm canh nhớ
Điện ngọc thổi đôi vọng tiếng sênh
Tấc dạ bâng khuâng ngờ gặp lại
Uyên ương gối đẹp mộng khôn thành.
Nguồn: “Tâm hồn chúa Nguyễn Phúc Chu qua Tôn phả tiền biên”, Thông báo Hán Nôm học, năm 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hiển Tông » Điệu Kính phi kỳ 2