29/01/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch kỳ 2
除夕其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:56

 

Nguyên tác

除卻今宵是新歲,
遂成五十五年翁。
不知頭上幾莖白,
祇有年來雙眼紅。
人欲尋春明日見,
貧惟此夕百憂空。
沉吟坐對寒燈酌,
一句連年興未窮。

Phiên âm

Trừ khước kim tiêu thị tân tuế,
Toại thành ngũ thập ngũ niên ông.
Bất tri đầu thượng kỷ hành bạch,
Chỉ hữu niên lai song nhãn hồng.
Nhân dục tầm xuân minh nhật kiến,
Bần duy thử tịch bách ưu không.
Trầm ngâm toạ đối hàn đăng chước,
Nhất cú liên niên hứng vị cùng.

Dịch nghĩa

Hết đêm nay sẽ sang năm mới,
Thế là thành ông lão năm mươi lăm tuổi.
Chẳng hay trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc,
Chỉ biết độ một năm nay hai mắt đỏ ngầu.
Ai muốn tìm xuân sáng mai sẽ thấy,
Nhà nghèo chỉ có đêm nay là không lo gì.
Ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn lạnh, rót rượu uống,
Ngâm một câu thơ kéo dài hai năm, hứng chưa cạn!

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Hết đêm nay là hết năm,
Đã thành ông lão năm nhăm tuổi đầu.
Mấy chòm tóc đã bạc phau.
Lại thêm đôi mắt đỏ ngầu bấy nay.
Tìm xuân, mai sẽ thấy ngay,
Lo nghèo chỉ có đêm này tạm nguôi.
Trước đèn nâng chén rốn ngồi,
Một câu thơ vịnh kéo đôi năm liền.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Trừ tịch kỳ 2