14/08/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet III (Khát khao lắm cũng vậy thôi)
Sonnet III (Ô longs desirs, ô esperances vaines)

Tác giả: Louise Labé

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/09/2020 20:22

 

Nguyên tác

Ô longs desirs, ô esperances vaines,
Tristes soupirs et larmes coutumieres
A engendrer de moy maintes riuieres,
Dont mes deus yeus sont sources et fontaines :

Ô cruautez, ô durtez inhumaines,
Piteus regars des celestes lumieres :
Du cœur transi ô passions premieres,
Estimez-vous croitre encore mes peines ?

Qu’encor Amour sur moy son arc essaie,
Que nouueaus feus me gette et nouueaus dars :
Qu’il se despite, et pis qu’il pourra face :

Car ie suis tant nauree en toutes part,
Que plus en moy une nouuelle plaie,
Pour m’empirer ne pourroit trouuer place.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khát khao lắm cũng vậy thôi
Để rồi lệ ứa cùng hơi thở buồn
Như dòng sông nước chảy tuôn
Từ đôi mắt đổ lệ buồn không ngưng!

Ác tâm, khắc nghiệt vô cùng
Đèn trời cũng phải rưng rưng phận này
Lần đầu tim đắm cuồng say
Sầu này chất ngất có ai hiểu lòng?

Tình yêu như trúng phải cung
Mủi tên mang lửa cháy bùng trong em
Buồn, rồi chẳng được gì thêm

Thôi xin nhận hết lỗi lầm về em
Xem như bệnh mới đến tìm
Không còn nơi chốn cho em an lành.
Nguyên tác ở trên từ bản in Élégies et sonnets (Tancrède de Visan, NXB Sansot, 1910, tr. 67), theo chính tả tiếng Pháp đương thời. Dưới đây là bản phiên lại theo chính tả hiện đại:
Ô longs désirs, ô espérances vaines,
Tristes soupirs et larmes coutumières
A engendrer de moi maintes rivières,
Dont mes deux yeux sont sources et fontaines :

Ô cruautés, ô durtés inhumaines,
Piteux regards des célestes lumières :
Du cœur transi ô passions premières,
Estimez-vous croître encore mes peines ?

Qu’encor Amour sur moi son arc essaie,
Que nouveaux feux me jette et nouveaux dards :
Qu’il se dépite, et pis qu’il pourra fasse :

Car je suis tant navrée en toutes parts,
Que plus en moi une nouvelle plaie,
Pour m’empirer ne pourrait trouver place.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Labé » Sonnet III (Khát khao lắm cũng vậy thôi)