01/12/2022 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Giác cao tăng lan nhã
大覺高僧蘭若

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 00:24

 

Nguyên tác

巫山不見廬山遠,
松林蘭若秋風晚。
一老猶鳴日暮鐘,
諸僧尚乞齋時飯。
香爐峰色隱晴湖,
種杏仙家近白榆。
飛錫去年啼邑子,
獻花何日許門徒。

Phiên âm

Vu sơn bất kiến Lư sơn[1] viễn,
Tùng lâm lan nhã thu phong vãn.
Nhất lão do minh nhật mộ chung,
Chư tăng thượng khất trai thì phạn.
Hương Lô[2] phong sắc ẩn tinh hồ,
Chủng hạnh tiên gia cận bạch du.
Phi tích[3] khứ niên đề ấp tử,
Hiến hoa hà nhật hứa môn đồ.

Dịch nghĩa

Núi Vu không thấy núi Lư xa,
Buổi chiều có gió thu thổi nơi niệm phật trong rừng thông.
Một ông già trong buổi chiều có tiếng chuông ngân,
Các sư còn đang khi khất thực bữa ăn.
Đỉnh Hương Lô ẩn sau sắc hồ sáng,
Nhà tiên trồng cây hạnh gần cây du trắng.
Năm trước gậy sắt bay đã khiến người cùng huyện khóc,
Hứa với môn đồ ngày nào thì ra hoa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu không biết cách núi Lư,
Lan nhã rừng thông gió chiều thu.
Một lão sáng chiều chuông cứ gióng,
Các sư còn bận góp ăn trưa.
Đỉnh Hương Lô ẩn sắc hồ sáng,
Nhà tiên trồng mận cạnh du trắng.
Năm ngoái vân du hàng huyện than,
Hứa môn đồ hoa ngày nào đặng.
(Năm 767)

Lời tự: "Hoà thượng khứ đông vãng Hà Nam" 和尚去冬往湖南 (Hoà thượng mùa đông đi về Hồ Nam).

[1] Núi tại phía nam huyện Cửu Giang, Giang Tây. Ba mặt là nước, trừ phía tây. Ngàn hác, vạn đỉnh, mây tụ quanh năm. Trong núi có các hang động như Bạch Hổ, Hắc Trì, Ngọc Uyên. Phía tây bắc có Cổ Lĩnh là nơi nghỉ mát. Tương truyền vào thời Chu Vũ Vương, có bảy anh em họ Khuông 匡 làm nhà lá ở dưới núi này, sau thành tiên, bỏ lại căn nhà lá trống, vì thế mang tên.
[2] Lô phong 爐峰 hay Hương Lô phong 香爐峰 tại huyện Cửu Giang, Giang Tây, phía bắc núi Lư. Đỉnh cao vút lên trên không, hình trạng giống như cái đỉnh hương, hơi bay toả ra như khói trong lò. Dưới núi có thác, đỉnh có tảng đá lớn giống hình người. Do đó lại còn mang tên Thạch Nhân phong 石人峰.
[3] Cây gậy tầm xích theo truyền thuyết Phật giáo có thể bay được cùng cao tăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đại Giác cao tăng lan nhã