05/12/2021 13:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỉ phong 3
匪風 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:47

 

Nguyên tác

誰能亨魚,
溉之釜鬵。
誰將西歸,
懷之好音。

Phiên âm

Thuỳ năng phanh ngư ?
Cái chi phủ tầm.
Thuỳ tương tây quy ?
Hoài chi hảo âm.

Dịch nghĩa

Ai có thể nấu cá được ?
Nếu có người nấu cá được, thì tôi xin rửa cái nồi cho người ấy nấu.
Ai sẽ đi về phía tây đến nhà Chu ?
(Nếu có người đi về phía tây đến nhà Chu) tôi nguyện an ủi bằng những tin tức tốt lành.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Nấu cá hỏi rằng ai nấu đặng ?
Thì cái nồi tôi rửa hẳn ngay.
Ai về Châu, bước sang tây,
Tôi xin an ủi tin may cho người.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

cái: rửa sạch.
tầm cái phủ: cái nồi để nấu.
tây quy: đi về nhà Chu (vì nước Cối ở về phía đông của nhà Chu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phỉ phong 3