02/07/2022 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xú nô nhi lệnh - Vũ song độc Hối Am điếu tì bà nhạc phủ
醜奴兒令-雨窗讀悔庵弔琵琶樂府

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2020 22:02

 

Nguyên tác

從頭細數傷心事,
幽怨琵琶。
哀拍胡笳。
一代紅顏萬里沙。

沉吟掩卷愁無限,
風鬧窗紗。
雨滴簷牙。
蛺蝶多情苦殉花。

Phiên âm

Tòng đầu tế sổ thương tâm sự,
U oán tì bà.
Ai phách Hồ già.
Nhất đại hồng nhan vạn lý sa.

Trầm ngâm yểm quyển sầu vô hạn,
Phong náo song sa.
Vũ tích diêm nha.
Kiệp điệp đa tình khổ tuẫn hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chuyện thương tâm từ đầu chất ngất,
Tì bà hận sầu u uất.
Hồ già cung điệu bi ai.
Kiếp hồng nhan chôn đời sa mạc.

Trầm ngâm xếp sách buồn vô hạn,
Gió động màn the.
Mưa giọt hiên nhà.
Bướm đa tình làm khổ chết hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Xú nô nhi lệnh - Vũ song độc Hối Am điếu tì bà nhạc phủ