10/05/2021 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạn ca
彈歌

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cổ đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/05/2010 03:54

 

Nguyên tác

斷竹,
續竹。
飛土,
逐宍。

Phiên âm

Đoạn trúc,
Tục trúc.
Phi[1] thổ,
Trục nhục[2].

Dịch nghĩa

Chặt tre,
Nối tre thành cung.
Bắn đạn đất,
Đuổi cầm thú.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chặt trúc,
Nối trúc.
Bắn đất,
Đuổi thú.
Đây là một bài ca dao, được chép trong Ngô Việt xuân thu đời Đông Hán. Tương truyền bài này được làm từ thời Hoàng Đế, nên còn có tên là Hoàng ca 黃歌. Theo tục xưa người chết thường lấy cỏ trắng bó lại rồi vứt vào núi hoang. Có người con không nỡ nhìn xác cha mẹ bị thú ăn nên làm cung để bắn đuổi cầm thú. Người đời nhân đó làm bài này.

[1] Bắn.
[2] Chữ cổ của 肉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Đạn ca