16/04/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng nói của những gì đang huỷ hoại
La voix de ce qui détruit

Tác giả: Yves Bonnefoy

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2018 17:08

 

Nguyên tác

La voix de ce qui détruit
Sonne encor dans l’arbre de pierre.
Le pas risqué sur la porte
Peut encore vaincre la nuit.

D’où vient l’Œdipe qui passe?
Vois, pourtant, il a gagné.
Une sagesse immobile
Dès qu’il répond se dissipe.

Le Sphinx qui se tait demeure
Dans le sable de l’Idée.
Mais le Sphinx parle, et succombe.

Pourquoi des mots? Par confiance,
Et pour qu’un feu retraverse
La voix d’Œdipe sauvé

Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Tiếng nói của những gì đang huỷ hoại
Vẫn vang vang trong đời cây sỏi đá
Bước chân đánh liều trên cửa
Vẫn chiến thắng được đêm

Œdipe đang đi qua kia, chàng từ đâu tới?
Em thấy đấy, thế mà chàng đã thắng
Một sự khôn ngoan im lìm
Đã tan biến ngay khi chàng đáp

Lặng thinh, con nhân sư vẫn tồn tại
Trong lớp cát của ý tưởng
Nhưng con nhân sư lên tiếng, và khuỵu xuống

Tại sao những từ? Vì lòng tin
Và để một ngọn lửa lại xuyên qua
Tiếng nói của Œdipe được cứu rỗi
Nguồn: Thơ Yves Bonnefoy, Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yves Bonnefoy » Tiếng nói của những gì đang huỷ hoại