29/11/2021 12:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê xích
鸂鶒

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2014 17:18

 

Nguyên tác

錦羽相呼暮沙曲,
波上從聲戛哀玉。
霞明川靜極望中,
一時飛滅青山綠。

Phiên âm

Cẩm vũ tương hô mộ sa khúc,
Ba thượng tòng thanh kiết ai ngọc.
Hà minh xuyên tĩnh cực vọng trung,
Nhất thì phi diệt thanh sơn lục.

Dịch nghĩa

Lông gấm gọi nhau ở một đoạn bãi sông lúc chiều xuống,
Tiếng gọi nhau trên nước như tiếng khánh ngọc gõ nhẹ.
Ráng chiều rực rỡ, mặt sông phẳng lặng, thi nhân chú ý nhìn,
Bỗng cùng lúc, đôi chim vụt bay vào rừng xanh trong núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim lông gấm gọi nhau chiều vắng
Tiếng trên sông như khánh ngọc vang
Ráng hồng, sông lặng, người trông
Thoắt đôi cánh biếc về vùng núi xanh
Khê xích là một loại vịt trời có bộ lông màu tía rất đẹp, thường một đôi trống mái đi cặp với nhau, như chim uyên ương, nên còn có tên gọi là tử uyên ương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Khê xích