30/09/2021 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh vươn đôi cánh che dâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2020 10:35

 

Anh vươn đôi cánh che dâu,
Em canh tằm ngủ cho sâu cho già.
Kẻ thù đến phá quê ta,
Anh như én bạc, em là pháo binh.
Quê em Tằm Xá[1], Đông Anh,
Tơ vương mát lối, cửi canh rộn nhà.
Bắn tan “thần sấm[2]”,
Nghiêng cánh anh qua,
Bóng anh soi bóng lụa là quê em.
Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Còn gọi Tàm Xá, xã vùng bãi, huyện Đông Anh.
[2] Máy bay Thunderchief của không quân Mỹ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh vươn đôi cánh che dâu