19/06/2024 03:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh ba tiêu
詠芭蕉

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 20:01

 

Nguyên tác

骨相玲瓏透八窗,
花頭倒插紫荷香。
繞身無數青羅扇,
風不來時也自涼。

Phiên âm

Cốt tướng linh lung thấu bát song,
Hoa đầu đảo tháp tử hà hương.
Nhiễu thân vô sổ thanh la phiến,
Phong bất lai thì dã tự lương.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Cốt cách lung linh xuyên kẽ lá
Chúc đầu sen tím ngạt ngào hương
Quanh mình quạt lụa xanh nhiều quá
Mát rượi toàn thân dẫu gió ngừng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Vịnh ba tiêu