30/06/2022 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ hoài kỳ 3
旅懷其三

Tác giả: Đồ Long - 屠隆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 20:28

 

Nguyên tác

足下九州屐,
囊中五岳圖。
生平負意氣,
不必問頭顱。
陵寢周秦道,
衣冠梁宋都。
故園朋舊在,
飽飯對妻孥。

Phiên âm

Túc hạ Cửu Châu kịch,
Nang trung Ngũ Nhạc đồ.
Sinh bình phụ ý khí,
Bất tất vấn đầu lô[1].
Lăng tẩm Chu Tần đạo,
Y quan Lương Tống đô.
Cố viên bằng cựu tại,
Bão phạn đối thê nô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngũ Nhạc trong túi xách,
Cửu Châu dưới gót chân.
Đời thường xa hoài bão,
Động não chẳng thấy cần.
Áo mũ dành Lương Tống,
Mồ mả để Chu Tần.
Quê xưa bạn hữu đấy,
Cơm nước vợ con bưng.
[1] Chỉ khối óc, trí não.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồ Long » Lữ hoài kỳ 3