28/11/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 1
宴王使君宅題其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 10:59

 

Nguyên tác

漢主追韓信,
蒼生起謝安。
吾徒自漂泊,
世事各艱難。
逆旅招邀近,
他鄉意緒寬。
不材甘朽質,
高臥豈泥蟠。

Phiên âm

Hán chủ truy Hàn Tín[1],
Thương sinh khởi Tạ An[2].
Ngô đồ tự phiêu bạc,
Thế sự các gian nan.
Nghịch lữ chiêu yêu cận,
Tha hương ý tự khoan.
Bất tài cam hủ chất,
Cao ngoạ khởi nê bàn.

Dịch nghĩa

Vua Hán bám sát Hàn Tín,
Tạ An nổi lên từ đám dân đen.
Bọn mình tự ý phiêu bạc,
Việc đời đều gặp cảnh gian nan.
Ở nơi tạm bợ thì dễ gọi nhau tới,
Chốn quê người không giữ gìn ý tứ.
Không có tài nên cam chịu cái hư hoại,
Cứ ở ẩn há chịu gục xuống bùn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vua Hán bám Hán Tín,
Dân đen nẩy Tạ An.
Bọn ta tự phiêu bạc,
Việc đời đều gian nan.
Quán trọ gần dễ réo,
Quê người, ý thường khoan.
Thiếu tài chịu nát rữa,
Ở ẩn, há gục bùn.
(Năm 768)

[1] Nhà quân sự thời Tây Hán, người Hoài Âm. Thiếu thời nhà nghèo, thường phải đi xin ăn, từng bị cái nhục luồn khố. Cuối đời Tần, tham gia đội quân của Hạng Vũ 項羽, nhưng vì không được trọng dụng, nên theo về với Lưu Bang 劉邦, được cử làm đại tướng quân. Trong cuộc cạnh tranh thế lực, Lưu Bang chấp thuận ý kiến của ông, đánh chiếm Quan Trung, sau Lưu Bang phong vương làm Tề vương, diệt được Hạng Vũ. Sau khi cuộc chiến Hán-Sở kết thúc, ông bị tước hết binh quyền, lại bị Lữ hậu lập mưu giết chết.
[2] Tự An Thạch, người đời Tấn, một nhà hành chính có tài, chức tới thái phó. Trước đó, ẩn cư nơi núi đông, tới bốn mươi tuổi mới ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 1