04/10/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phao cầu lạc kỳ 4
拋球樂其四

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 09:23

 

Nguyên tác

霜積秋山萬樹紅,
倚岩樓上掛朱櫳。
白雲天遠重重恨,
黃葉煙深淅淅風。
仿佛梁州曲,
吹在誰家玉笛中。

Phiên âm

Sương tích thu sơn vạn thụ hồng,
Ỷ nham lâu thượng quải châu lung.
Bạch vân thiên viễn trùng trùng hận,
Hoàng diệp yên thâm tích tích phong.
Phỏng phất Lương Châu khúc,
Xuy tại thuỳ gia ngọc địch trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cây thu đỏ sương rền đầu núi
Vén rèm châu, lầu cuối thạch nham
Hận vì mây trắng điệp trùng
Lá vàng sương ám rùng rùng gió thu
Nghe chừng biên khúc Lương Châu
Vang từ tiếng địch gợi sầu nhà ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Phao cầu lạc kỳ 4