16/10/2021 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn phòng xuân sự kỳ 1
山房春事其一

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 13:38

 

Nguyên tác

風恬日煖蕩春光,
戲蝶遊蜂亂入房。
數枝門柳低衣桁,
一片山花落筆床。

Phiên âm

Phong điềm nhật noãn đãng xuân quang,
Hí điệp du phong loạn nhập phòng.
Sổ chi môn liễu đê y hành,
Nhất phiến sơn hoa lạc bút sàng.

Dịch nghĩa

Gió yên, tiết trời ấm áp, nắng xuân nhảy múa,
Bướm nhởn nhơ, ong lãng đãng bay loạn vào phòng.
Vài cành của cây liễu trồng trước cửa rủ xuống mắc áo,
Một cánh hoa rơi trên cái giá gác bút.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày ấm áp nắng xuân nhảy múa
Bướm nhởn nhơ ong túa vào phòng
Liễu đùa mắc áo bên song
Hoa rơi một cánh vào lòng bút nghiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Sơn phòng xuân sự kỳ 1