12/06/2023 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Kim Liên tự
過金蓮寺

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2013 22:48

 

Nguyên tác

萍梗漂浮客故京,
金蓮寺裡幾回經。
三秋樹色連村翠,
萬頃湖光一鏡平。
瓦雀巢邊參定相,
石榴叢畔渡經聲。
浮生自是多勞漉,
時向空門得靜名。

Phiên âm

Bình ngạch phiêu phù khách cố kinh,
Kim Liên tự lý kỷ hồi kinh.
Tam thu thụ sắc liên thôn thuý,
Vạn khoảnh hồ quang nhất kính bình.
Ngoã tước sào biên tham định tướng,
Thạch lựu tùng bạn độ kinh thanh.
Phù sinh tự thị đa lao lộc,
Thời hướng không môn đắc tĩnh danh.

Dịch nghĩa

Cánh bèo trôi nổi, làm khách kinh đô cũ
Nơi chùa Kim Liên, đã mấy lần qua
Sứac lá ba thu, liền với xóm làng xanh biếc
Vạn khoảnh hồ sáng, phẳng lặng như một tấm gương
Tổ sẻ ngói ở bên, tham định tướng
Khóm thạch lựu gần cạnh, đón tiếng kinh
Kiếp phù sinh tự gặp nhiều vất vả
Thường hướng cửa thiền để được yên thân

Bản dịch của Trần Kim Anh

Dạt trôi làm khách cố kinh
Chùa Kim Liên đã nặng tình lại qua
Sắc cây xanh biếc mượt mà
Mặt hồ phẳng lặng ngỡ là mặt gương
Bên kia sẻ ngói tham thiền
Bên này thạch lựu nghe kinh Di Đà
Kiếp phù sinh đoạ đày ta
Đến nơi cửa Phật ta đà tĩnh tâm
Kim Liên tự: ngôi chùa nổi tiếng ở Thăng Long, nằm sát Hồ Tây, nay thuộc phường Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Quá Kim Liên tự