19/06/2024 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 126
126

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 23:21

 

Nguyên tác

Not hammerstrokes, but dance of the water sings the pebbles into perfection.

Bản dịch của Bằng Việt

Búa tạ phỏng có ích gì?
Chỉ cần điệu vũ rủ rỉ của dòng suối đời đời
                       đủ mài tròn đá cuội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 126