21/10/2020 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi anh hãy mau mau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:50

 

Anh ơi anh hãy mau mau,
Buồng cau con lợn cưới nhau cho rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi anh hãy mau mau