12/06/2021 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyễn Thiên Tích
阮天錫

Tác giả: Hà Nhậm Đại - 何任大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:45

 

Nguyên tác

國初庚歲甲科名,
烏府鑾臺侈異榮。
何日漫思山水樂,
心猿意馬豈能平。

Phiên âm

Quốc sơ canh tuế giáp khoa danh,
Ô phủ[1], Loan đài[2] xỉ dị vinh.
Hà nhật mạn tư sơn thuỷ lạc,
Tâm viên ý mã khởi năng bình.

Dịch nghĩa

Bậc đại khoa năm Canh, thuở đầu quốc triều,
Ô phủ, Loan đài chiếm ơn vinh hiển lạ.
Ngày nào luống nhớ niềm vui sơn thuỷ,
Lòng như vượn, ý như ngựa, đâu có thể dẹp được.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đại khoa danh giá buổi đầu triều,
Ô phủ, Loan đài chức vị cao.
Dạo núi chơi sông hằng khát nhớ,
Thung thăng ai cấm được ai nào.
Nguyễn Thiên Tích là văn thần nhà Lê, học vấn uyên bác, làm quan thanh liêm, từng giữ chức Công bộ thượng thư.

[1] Nơi làm việc của Ngự sử đài.
[2] Nơi làm việc của Hàn lâm viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Nhậm Đại » Nguyễn Thiên Tích