08/12/2022 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng phùng hữu nhân
江上逢友人

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 17:21

 

Nguyên tác

故國歸人酒一杯,
暫停蘭棹共裴回。
村連三峽暮雲起,
潮送九江寒雨來。
已作相如投賦計,
還憑殷浩寄書回。
到時若見東籬菊,
為問經霜幾度開。

Phiên âm

Cố quốc quy nhân tửu nhất bôi,
Tạm đình lan trạo cộng bồi hồi.
Thôn liên Tam Giáp mộ vân khởi,
Triều tống Cửu Giang hàn vũ lai.
Dĩ tác Tương Như đầu phú kế,
Hoàn bằng Ân Hạo ký thư hồi.
Đáo thời nhược kiến đông ly cúc,
Vi vấn kinh sương kỷ độ khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu nâng ly người về nước cũ
Tạm dừng chèo vui thú bên nhau
Mây chiều Tam Giáp, thôn sầu
Cửu Giang triều lạnh theo nhau mưa về
Giống Tương Như sẵn đề làm phú
Gửi thư cùng Ân Hạo, thư hoàn
Khi nào gặp cúc rào đông
Hỏi qua mấy độ sương nồng hoa khai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Giang thượng phùng hữu nhân