30/07/2021 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạn diệp tập - Bài 1424
万葉集 - 1424

Tác giả: Yamabe no Akahito - 山部赤人

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2011 05:12

 

Nguyên tác

春の野に
すみれ摘みにと
来しわれぞ
野をなつかしみ
一夜寝にける

Bản dịch của Nhật Chiêu

Tôi đi hái
những bông hoa tím
trên cánh đồng
và tôi ở lại
ngủ giữa mùa xuân
Nguồn: Văn học Nhật Bản từ khởi thuỷ đến 1868, NXB Giáo dục, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yamabe no Akahito » Vạn diệp tập - Bài 1424