29/11/2021 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phủ điền 3
甫田 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:13

 

Nguyên tác

婉兮孌兮,
總角丱兮。
未幾見兮,
突而弁兮。

Phiên âm

Uyển hề! Luyến hề!
Tổng giác quyền (quán) hề!
Vị lỷ kiến hề!
Đột nhi biết (biền) hề!

Dịch nghĩa

Bé thơ xinh xắn thay!
Còn để hai chỏm tó trái đào.
Thì chưa bao lâu,
Nó chợt trưởng thành đội mũ rồi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngày nào thơ bé xinh thay!
Tóc thì suôn sẻ chừa hai trái đào.
9ến nay chưa được bao lâu,
Chợt đà đội mũ, lớn cao trưởng thành.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

uyển: luyến, dáng trẻ xinh.
quán: dáng hai chỏm tóc kết trái đào trên đầu.
vị kỷ: chưa bao lâu.
đột: hốt nhiên, thình lình cao lớn lên.
biền: tên cái mũ để đội.

Nói đứa trẻ còn để hai chỏm tóc kết trái đào, thấy nó chưa bao lâu thì hốt nhiên nó đã đội mũ ra đi, chẳng phải vượt bực mà gắng gượng được, vì là cứ tuần tự mà tiến, thì cuộc thế ắt sẽ đến. Như thế có thể thấy rõ là bé có thể lần lên lớn, gần có thể lần đến xa. Cứ theo thứ tự mà lo liệu thì có thể chợt thình lình đến mức tột cùng được. nếu vượt bực mà muốn mau gấp, thì trái lại, có khi không đạt thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phủ điền 3